Telezorg: de opkomst en de toekomst van zelfstandig werken in de zorg

Telezorg, ook bekend als telemedicine of e-health, heeft de manier waarop gezondheidszorg wordt geleverd aanzienlijk veranderd. Het omvat het gebruik van technologie, zoals videoconferenties en mobiele apps, om op afstand medische consulten en behandelingen mogelijk te maken. Voor zzp’ers in de zorg opent telezorg nieuwe mogelijkheden en uitdagingen, waardoor ze flexibeler kunnen werken en hun bereik kunnen vergroten. Hier gaan we binnen deze blog verder op deze trend in.

Verbeterde toegang tot (tele)zorg

Binnen telezorg krijgen zzp’ers in de zorg de kans om hun diensten uit te breiden naar patiënten die anders moeilijk toegang zouden hebben tot traditionele gezondheidszorgfaciliteiten. Deze inclusie strekt zich uit tot mensen die in afgelegen gebieden wonen of gebieden waar de toegang tot medische voorzieningen beperkt is.

Telezorg biedt ook een oplossing voor patiënten met mobiliteitsproblemen of fysieke beperkingen. Consulten en behandelingen op afstand maken het voor hen gemakkelijker om toegang te krijgen tot hoogwaardige zorg zonder lange reistijden of de moeite om naar een fysieke locatie te gaan.

Flexibiliteit in werkschema’s

Telezorg geeft zzp’ers in de zorg de vrijheid om hun werktijden aan te passen aan hun persoonlijke behoeften. Dit betekent dat ze consulten kunnen plannen rondom hun gezinsleven, hobbies, of andere verplichtingen, waardoor ze een betere balans tussen werk en privé kunnen bereiken.

Deze flexibiliteit stelt zzp’ers in de zorg ook in staat om beter tegemoet te komen aan de behoeften van hun patiënten. Door bijvoorbeeld avond- of weekendconsulten aan te bieden, kunnen ze patiënten bedienen die overdag werken of andere verplichtingen hebben.

Efficiëntere zorgverlening dankzij telezorg

Telezorg vermindert de noodzaak voor zowel zorgverleners als patiënten om te reizen naar een fysieke locatie voor een consult. Dit bespaart tijd, geld en energie die anders zouden worden besteed aan reizen.

Door de efficiëntie van telezorg kunnen zzp’ers in de zorg een groter aantal consulten per dag plannen. Dit resulteert in een betere benutting van hun tijd en vaardigheden, en kan leiden tot een hogere omzet.

Uitdagingen en overwegingen van telezorg

Het gebruik van telezorg brengt nieuwe uitdagingen met zich mee, zoals privacy- en beveiligingskwesties. Zzp’ers in de zorg moeten ervoor zorgen dat ze voldoen aan de geldende regelgeving en dat ze de juiste technologische maatregelen nemen om de privacy en veiligheid van hun patiënten te waarborgen.

Een andere uitdaging is het garanderen van een betrouwbare technologische infrastructuur. Zzp’ers in de zorg moeten investeren in betrouwbare internetverbindingen, videocommunicatiesoftware en andere technologische hulpmiddelen om een naadloze en betrouwbare telezorgervaring te bieden aan hun patiënten.

De toekomst van zelfstandig werken in de zorg

Telezorg zal naar verwachting een integraal onderdeel worden van de toekomstige zorgverlening. Zzp’ers in de zorg die in staat zijn om telezorg effectief te integreren in hun praktijk zullen een concurrentievoordeel hebben en beter in staat zijn om tegemoet te komen aan de behoeften van een steeds veranderende zorgmarkt.

Om succesvol te blijven als zzp’er in de zorg, is het essentieel om zich aan te passen aan de voortdurende ontwikkelingen op het gebied van technologie en telezorg. Dit omvat het blijven leren en ontwikkelen van nieuwe vaardigheden en het investeren in technologische hulpmiddelen die de kwaliteit en efficiëntie van de zorgverlening verbeteren.

Loondienst en zzp in de zorg: Gek dat ze niet hand in hand gaan

Loondienst en zzp zijn onderhand een tegenstelling geworden in de maatschappij. Waarom kunnen deze twee werkvormen niet naadloos samensmelten zoals we zouden verwachten?

Deze kloof tussen loondienst en zzp roept vragen op over de aard van arbeidsrelaties en de dynamiek van de moderne economie. In deze blog gaan we in op de redenen achter deze opmerkelijke scheiding en onderzoeken we waarom ze soms als tegenpolen worden beschouwd.

Blij zijn met zzp’ers

Brengt de kritiek op zzp’ers en de voorgestelde maatregelen verbetering in de kwaliteit of slechts in de hoeveelheid? Natuurlijk, het is niet wenselijk dat de zorg afhankelijk wordt van zzp’ers. Bovendien is het zorgelijk als een verpleeghuis een aanzienlijk deel van zijn personeel uit zzp’ers moet halen, vaak tot wel 40%! Maar daar waar het aandeel slechts 15% bedraagt, kan dit succesvol zijn. Werknemers in loondienst moeten zzp’ers zien als waardevolle ondersteuning en er blij mee zijn.

Waar gaat het dan fout tussen loondienst en zzp?

Op plaatsen waar werknemers in loondienst worden gedwongen om te werken op tijden en in diensten die niet te plannen zijn met hun thuissituatie. Waar er geen adequate maatregelen worden genomen om de werkdruk en administratieve lasten te verlichten. Het feit blijft dat 80 procent van het zorgpersoneel uit vrouwen bestaat die ook een gezin willen verzorgen en mogelijk meer zouden kunnen werken als dit beter te combineren zou zijn.

Waarom zijn zorgverleners in de afgelopen jaren zzp’er geworden? Was het puur voor financieel gewin? Daar zijn grote twijfels over, gezien de vele aspecten die hierbij komen kijken. Natuurlijk zijn er ondernemingskosten, en het is verstandig om zaken als pensioen en arbeidsongeschiktheidsverzekering goed te regelen. De meeste zorgverleners zijn zzp’er geworden om simpelweg in de zorg te kunnen blijven werken. Velen willen gewoon zorgen, direct aan het bed staan, zonder de last van administratieve rompslomp.

Ziekenhuisbestuurders klagen in de media over de hoge kosten van het inhuren van zzp’ers, maar is dat wel terecht? Ook eigen medewerkers brengen aanzienlijke kosten met zich mee, vooral in tijden van grote ziekenaantallen en een hoge werkdruk met uitval.

Kostenbemiddeling

Ziekenhuizen zijn zeker niet terughoudend als het gaat om kostenbesparing. Ze investeren in kostenbemiddeling door contracten af te sluiten met zorgverzekeraars of leveranciers. Onlangs kwam in het nieuws dat het Catharina Ziekenhuis maar liefst 8 miljoen euro wist te besparen door een vierjarige deal te sluiten met een zorgverzekeraar. Maar laten we niet vergeten dat het personeel ook een enorme investering is. Het is van belang om ook voor je personeel goede deals te sluiten met de juiste bureaus. Maar nog belangrijker is om te investeren in je personeel zelf. Hun welzijn en ontwikkeling zijn essentieel voor het leveren van hoogwaardige zorg. Binnen Zorgbord weten wij dat als geen ander, waardoor wij sinds kort ook van start zijn gegaan met de Zorgbord Academie!

Buiten de regels denken

Waarom zijn we zo vastgeroest in vastomlijnde denkpatronen en regels, in plaats van flexibel te zijn en te kijken wat het beste is voor elke specifieke situatie? Waarom kunnen we niet meer vertrouwen op de expertise van de verpleegkundigen en zorgverleners? Het is essentieel dat de zorg niet wordt gereserveerd voor alleen degenen die genoeg geld hebben, of thuis kunnen sterven. We moeten blijven streven naar een inclusieve zorg, waarin iedereen toegang heeft, ook in 2024. Laten we kritisch blijven en openstaan voor veranderingen die nodig zijn voor de toekomst, maar laten we nooit vergeten dat de zorg van ons allemaal is.

Leren reflecteren als zelfstandige zorgprofessional

Als zelfstandige in de zorg draag je vaak vele petten: je bent niet alleen een zorgverlener, maar ook een ondernemer die zijn of haar eigen bedrijf runt. In deze dubbele rol is het cruciaal om niet alleen aandacht te besteden aan de zorg die je biedt, maar ook aan je eigen professionele en persoonlijke ontwikkeling. Een van de beste hulpmiddelen hiervoor is reflectie. Door regelmatig te reflecteren kun je jezelf beter leren kennen, je vaardigheden verbeteren en groeien als professional. Daarom in deze blog enkele tips over hoe je als ZZP’er in de zorg op jezelf kunt leren reflecteren.

1. Maak tijd vrij om te leren reflecteren

Als druk bezette zorgverlener en ondernemer kan het verleidelijk zijn om constant bezig te zijn en van de ene taak naar de andere te rennen. Maar het is essentieel om tijd vrij te maken voor reflectie. Plan regelmatig momenten in je agenda waarop je even kunt stilstaan, terug kunt kijken op je ervaringen en kunt nadenken over wat er goed ging en wat beter kon.

2. Gebruik verschillende reflectiemethoden

Er zijn verschillende manieren om te reflecteren, dus experimenteer en ontdek wat het beste voor jou werkt. Je kunt bijvoorbeeld dagboekschrijven, mediteren, wandelen in de natuur of praten met een mentor of collega. Het belangrijkste is dat je een methode vindt die bij je past en die je helpt om dieper na te denken over je ervaringen en jezelf beter te begrijpen.

3. Stel jezelf vragen

Een effectieve manier om te reflecteren is door jezelf vragen te stellen. Dit kunnen vragen zijn als: Wat heb ik vandaag geleerd? Wat ging er goed en wat kon er beter? Wat waren mijn grootste uitdagingen en hoe ben ik daarmee omgegaan? Door regelmatig deze vragen te stellen, kun je inzicht krijgen in je eigen gedrag, beslissingen en emoties, en kun je manieren vinden om te groeien en te verbeteren.

4. Wees eerlijk en mild voor jezelf

Reflectie draait om eerlijkheid, maar het is ook belangrijk om mild voor jezelf te zijn. We zijn allemaal mensen en we maken allemaal fouten. In plaats van jezelf te veroordelen, probeer jezelf te zien als een lerende professional die voortdurend evolueert en groeit. Focus op wat je hebt geleerd en hoe je kunt verbeteren, in plaats van te blijven hangen in zelfkritiek.

5. Leren reflecteren met anderen

Naast reflecteren op je eigen ervaringen, kun je ook veel leren door te luisteren naar en te praten met anderen. Zoek naar kansen om te netwerken met andere zorgverleners, neem deel aan intervisiegroepen of zoek een mentor die je kan begeleiden en ondersteunen in je professionele ontwikkeling. Door te leren van de ervaringen van anderen, kun je nieuwe perspectieven opdoen en je eigen reflectiepraktijk verrijken.

Tot slot

Als zelfstandige in de zorg is reflectie een waardevol instrument om jezelf te ontwikkelen en te groeien, zowel professioneel als persoonlijk. Door regelmatig tijd vrij te maken voor reflectie, verschillende reflectiemethoden uit te proberen, jezelf vragen te stellen, mild voor jezelf te zijn en te leren van anderen, kun je een dieper inzicht krijgen in jezelf, je werk en je doelen. En dat kan uiteindelijk leiden tot betere zorgverlening en meer voldoening in je werk als ZZP’er in de zorg.

Meer weten over zelfontwikkeling als zelfstandige zorgprofessional? Lees dan eens onze blog over cursussen in de zorg of volg één van onze eigen cursussen.

Het zorgstelsel; wel of niet wijzigen?

Het wel of niet wijzigen van het zorgstelsel, de discussie die al enige tijd speelt in Nederland. Daarnaast heeft het er ook alle schijn naar dat de huidige formatie nog op zich laat wachten. Terwijl de zorg tijdens de verkiezingen een taboe leek is het nu voor verschillende partijen een discussie om een duidelijk standpunt in te nemen.

Gaat het zorgstelsel op de kop?

De vraag is of een nieuw kabinet de moed heeft om een nieuwe koers voor het zorgstelsel in te zetten. Met steeds meer partijen die zich uitspreken voor of tegen een dergelijke verandering, wordt duidelijk dat het onderwerp serieus op de agenda staat. Zorgprofessionals hebben al geruime tijd gezien dat de organisatie van de zorg aanzienlijk verslechtert, en het ‘zorginfarct’ breidt zich gestaag uit. De werkdruk is al lange tijd hoog, en er lijkt voorlopig geen verbetering in zicht te zijn.

Deze problemen zijn nauw verbonden met de huidige inrichting van het zorgstelsel, waarbij beloften aan burgers worden gedaan, maar er steeds minder zorgprofessionals zijn die bereid zijn het werk uit te voeren. Tegelijkertijd zijn zorgverzekeraars verplicht voldoende zorg in te kopen, maar mogen ze openlijk aankondigen dat de toegang tot zorg voor burgers wordt verminderd. In de praktijk moet de zorgverlener de boodschap van een falend zorgstelsel aan verzekerden overbrengen, wat leidt tot teleurstellingen.

De discussie over de al dan niet noodzakelijke wijziging van het zorgstelsel escaleert wellicht doordat het onderwerp volledig afwezig was in de verkiezingsprogramma’s.

Externe partijen aan het woord

De Patiëntenfederatie heeft in een brief aan informateur Plasterk aangegeven dat er werkelijke keuzes nodig zijn om de beschikbaarheid van zorg te waarborgen. De organisatie uit kritiek op de toegankelijkheid en betaalbaarheid van zorg, en steeds meer verzekerden maken zich zorgen. Hiermee lijkt de belangrijkste belangenorganisatie voor patiënten en cliënten deels afstand te nemen van het Integraal Zorgakkoord, waar ze eind 2022 nog aan deelnam. De Patiëntenfederatie lijkt ontevreden over de voortgang en pleit voor een nieuw perspectief voor verzekerden.

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) is het eens met (externe) partijen die een ingrijpende verandering in de zorg willen. In het rapport stelt de RVS dat een stelselwijziging een logische volgende stap is als er tekortkomingen zijn in de zorg, zoals het geval is. Het rapport benoemt vooral personeelstekorten en financiële grenzen als factoren. Bovendien wijst het ook op wetten die niet altijd op elkaar aansluiten en het werken vanuit verschillende, soms conflicterende mensbeelden als problemen die de toegankelijkheid van zorg ernstig onder druk zetten. Hoewel er aanvankelijk beperkt werd gereageerd op dit advies halverwege 2023, staat het nu weer prominent op de agenda.

Zorgprofessionals aan het woord

Als het aan de zorgprofessionals ligt komt er een stelselwijziging. Zij voelen zich al jaren achtergesteld en in de steek gelaten. Laat staan de hoge werkdruk, waardoor veel zorgpersoneel met een burn-out thuis komt te zitten. In 2022 was het namelijk al 24%, volgens het KNMG.

Het zal anders moeten als het zorgpersoneel gelijk blijft en vergrijzing blijft toenemen. De zorgprofessionals moeten weer werkdruk krijgen, wat past bij hun uithoudingsvermogen. Daar zullen wijzigingen voor moeten komen. Hierdoor blijft de zorg kwalitatief en toegankelijk.

Materiële controle in de zorg: Wat is het en hoe beïnvloedt het jou?

Binnen de wereld van de zorg duiken we vandaag in het begrip materiële controle. Deze vorm van controle, uitgevoerd door zorgverzekeraars en overheidsinstanties, heeft een directe impact op ZZP’ers in de zorg. Daarom vertellen we in deze blog wat materiële controle precies inhoudt. Bovendien bespreken we en hoe het het leven en werk van zelfstandige zorgprofessionals beïnvloedt.

Wat is materiële controle?

Materiële controle is een proces waarbij zorgverzekeraars en overheidsinstanties de rechtmatigheid, doelmatigheid en kwaliteit van de geleverde zorg beoordelen. Het doel is om misbruik, fouten en fraude te voorkomen. Ook zorg het ervoor dat de verstrekte zorg voldoet aan de gestelde normen en regelgeving. Voor ZZP’ers in de zorg betekent dit dat hun administratie, declaraties en geleverde zorg onder de loep worden genomen.

Impact op ZZP’ers in de zorg

Terugkomend op de ZZP’ers, de materiële controle heeft in verschillende manieren impact op hun. Deze vormen van impact zijn;

  1. Administratieve druk: Materiële controle brengt een aanzienlijke administratieve last met zich mee voor ZZP’ers. Het correct bijhouden van dossiers, declaraties en andere administratieve taken wordt essentieel om mogelijke problemen te voorkomen.
  2. Financiële onzekerheid: De controle kan leiden tot vertragingen in de betalingen. Dit kan financiële onzekerheid veroorzaken voor ZZP’ers, vooral omdat zij afhankelijk zijn van tijdige betalingen voor hun inkomsten.
  3. Professionaliteit en kwaliteit van zorg: Terwijl materiële controle gericht is op het waarborgen van kwalitatieve zorg, kan het proces ook de professionaliteit van ZZP’ers versterken. Het stimuleert hen om transparant te zijn in hun praktijk en de kwaliteit van de geleverde zorg te handhaven.
  4. Educatieve kansen: Materiële controle biedt ook kansen voor educatie en verbetering. ZZP’ers kunnen inzichten verwerven in mogelijke fouten of tekortkomingen, waardoor ze hun praktijk kunnen verbeteren en de kwaliteit van hun dienstverlening kunnen verhogen.

Tips voor ZZP’ers om met materiële controle om te gaan

Doordat de impact voor veel druk kan zorgen hebben wij een aantal tips voor de ZZP’ers in de zorg, namelijk;

  1. Nauwkeurige administratie: Zorg voor een gedetailleerde en nauwkeurige administratie van alle zorgactiviteiten en declaraties om mogelijke problemen te voorkomen.
  2. Blijf op de hoogte van regels en richtlijnen: Houd uzelf op de hoogte van de laatste regels en richtlijnen om ervoor te zorgen dat uw praktijk in overeenstemming is met de geldende normen.
  3. Samenwerking met collega’s: Deel ervaringen en inzichten met andere ZZP’ers in de zorg. Het delen van kennis kan helpen bij het verbeteren van praktijken en het begrijpen van mogelijke uitdagingen.
  4. Professioneel advies: Zoek professioneel advies en overweeg het inschakelen van een financieel adviseur of juridisch expert om ervoor te zorgen dat uw praktijk in overeenstemming is met alle vereisten.

Conclusie

Materiële controle is een onvermijdelijk aspect van het leven van ZZP’ers in de zorg. Hoewel het uitdagend kan zijn, biedt het ook kansen voor groei en verbetering. Door proactief met hiermee om te gaan, kunnen ZZP’ers in de zorg een solide basis leggen voor een succesvolle en ethisch verantwoorde praktijk.

Meer weten over het werken als zzp’er in de zorg? Lees onze andere blogs of neem gelijk contact met ons op!